เกี่ยวกับเรา

มีคนจำนวนมากออกมีอิ้วเมี่ยนที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอิ้วเมี่ยนมี แต่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมบางโปรแกรมออกมีเนื่องจากปัญหาระยะทางสถานที่หรือเวลาเลิ่นเมี่ยน.คอม(LearnMien.com)ให้สภาพแวดล้อมออนไลน์ที่คล้ายกับการศึกษาที่สามารถหาได้จากห้องเรียนทางกายภาพ โดยการให้พอร์ทัลการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่คล้ายกันและได้รับความรู้เดียวกันตลอดเวลาและจากที่ใดก็ได้ในโลก

มีจำนวนมากของความยากลำบากและอุปสรรคในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยในระยะเวลาอันทันสมัยและประเทศมี แต่ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกคนจะช่วยให้ และผมหวังว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยในการรักษาวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนในสถานที่ดังกล่าว

อย่าลืมว่าคุณเป็นใคร ให้วัฒนธรรมมีชีวิตอยู่และประเพณีที่เกิดขึ้น