ลายผ้าอิวเมี่ยน

Iu Mien Congx Congx (Embroidering)

LearnMien.com - Online Congx Congx (Embroidering) 2

LearnMien.com - Online Congx Congx (Embroidering) 2

Posted by LearnMien.comฝึกโชงโชง (ปัก) และดูว่าปักมาเป็นไง หลังจากที่ทำเสร็จแล้วคลิกขวาที่ออกและบันทึกเป็นภาพ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น