บทเรียน 2 - สระ


คำศัพท์

เมี่ยนไทย
a
aa
i
ie
ei
eu
or
oi
u
uei
on
un
ai
aai
au
aau
iou
io
uo
ou
o
ui
iu
ae
ua
uaa

บทเรียน 1 | กลีบไปที่บทเรียน | บทเรียน 3