พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

A

เมี่ยนไทย
A'hneivมีความสุข, ดีใจ
A'loucธรรมดา
A'mangcน่าเกลียด
Aanxตอนบ่าย
Aapvเป็ด
Aaqcยาก
Aengxอีก
Aengx ganh buangh jiexลาก่อน
Aeqcใช่; ครับ, ค่ะ
Aivเตี้ย
Anวาง
Aqc hmuangzเมื่อคืน
Aqc hnoiเมื่อวาน
Aqvแล้ว
Auvภรรยา, เมีย
Auv-faixเมียน้อย
Get it on Google Play