พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

I

เมี่ยนไทย
Iสอง
I hmuangvคู่, คู่สามีภรรยา
Ieฉัน, ผม, เรา
Ie ganhอิฉัน
Ienvถ้วย
Ihนี่
Ih hnoiวันนี่
Ih jaaxรุ่นนี่
Ih muonxคืนนี้
Ih zancตอนนี้, เดี๋ยวนี้, คราวนี้
Imขม
Imxฝา
Inยาเสพติด
In-mbiaatcบุหรี่
In-ndonghบ้อง
Ipvดอง
Get it on Google Play