พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

P

เมี่ยนไทย
Paaihทุก
Paaixตัดให้เปิด
Peuxผสม, ยำ
Piomปอด
Porngจอบ
Pouxร้าน
Puiแห้งแล้ง
Puotvกวาด
Get it on Google Play