พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

G

เมี่ยนไทย
Ga'hlenด้าน, ข้าง
Ga'maeqcข้าวโพด
Ga'ndievข้างล่าง
Ga'nguaaicข้างบน
Ga'nyiecข้างนอก
Ga'nyuozภายใน
Gaamหวาน
Gaam-zaiv biouvส้ม
Gaanหนัก, ลำบาก
Gaanvไม้กวาด; รีบร้อน
Gaatvตัด
Gaavยืม
Gaaxคำที่หมายความลงดู
Gaengแมลง
Gaeng-nqimvแมงป่อง
Gaeng-nyorcแมงมุม
Gaeng-qornghยุง
Gaenghยัง
Gaengh nyoiประตูปุ่ม
Gaengvกบ
Gaeqvเกี่ยว
Gamh nziexกลัว
Ganตาม
Ganhตน, ตัว, ตนเอง, ตัวเรา
Gauvเก้า
Gauxพอ
Gehขี่
Gemhป่า, ดง, ไพร, ป่าไม้
Genช้อน
Gen-nyaapvส้อม
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play