พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

D

เมี่ยนไทย
Da'betvที่แปด
Da'boucเต้าหู้
Da'cietvที่เจ็ด
Da'eixโดยตั้งใจ
Da'faamที่สาม
Da'faanhหาก, ถ้า
Da'feixที่สี
Da'hmzที่ห้า
Da'juovที่เก้า
Da'luoqcที่หก
Da'nyeicที่สอง
Da'yietvที่หนึ่ง
Da'ziepcที่สิบ
Daaihมา
Daamv faixรอบคอบ
Daamv hloกล้าหาญ
Daapcใส่
Daauhแรก, เริ่มแรก
Daauh nzuncครั้งแรก
Daeพ่อ
Daicตาย
Daixฆ่า
Dangไฟ, แสง
Dang-ndieแบตเตอรี่, แบต
Danghเดี๋ยว
Danxแสบ
Dauตอบ, คำตอบ
Deic bungประเทศ, ชาติ
Deixบาง
Dieพ่อ
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play