พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

M

เมี่ยนไทย
M'jangc dornสามี, ผัว
M'lomh Miuแมว
M'normhหู
M'normh ndungหูหนวก
M'nqorngvหัว
M'nqorngv munอาการปวดศีรษะ
M'nqorngv-famvมันสมอง
M'nqorngv-korqvหัวกะโหลก
M'zingตา
M'zing maenghตาบอด
M'zing nyuixง่วงนอน
Maaแม่
Maa nyei hnoiวันแม่
Maaicขาย
Maaihมี
Maaizซื้อ
Maatcถุงเท้า
Maazม้า
Maengสีเขียว
Maengcชีวิต; พรหมลิขิต, โชคชะตา
Maeqvแยก
Maivไม่
Maiv doicกลัว
Maiv fih hnangvต่างกัน
Maiv kangvไม่เต็มใจ, ฝืนใจ, ลังเลใจ
Maiv nangcไม่คอย
Manc-mancช้า
Mangcดู
Maqcแน่น
Mauใจอ่อน, อ่อนแอ
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play