พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

H

เมี่ยนไทย
Haac gueixฤดูร้อน
Haaixไหน, ที่ไหน
Haaix dauhใคร, ใครกัน
Haaix ndauไหน, ที่ไหน
Haaix ndau yaacทุกที่ ; ทุกแห่ง
Haaix nyungcอะไร, อย่างไร
Haaix zancเมื่อ, เมื่อใด
Haaix zanc yaacเมื่อใด
Haeqvความหวาดกลัว
Haihได้, ไหว
Haizรู้สึก
Hehรองเท้า
Heiร้าน
Hemxดุ, ว่า
Hengเบา
Hepcแคบ, คับแคบ
Heucเรียก
Hiaamxระบาด
Hiehเถื่อน
Hienxเจาชู้
Hietc8
Hinghชนะ
Hiunตุ้มหู
Hiuvรู้, ทราบ
Hiuzรับใช้
Hlaangเชือก
Hlaaxดวงจันทร์; เดือน
Hlanตับ
Hlangสูง
Hlauvไผ่, ไม้ไผ่
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play