พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

O

เมี่ยนไทย
Oixอยาก, ชอบ
Oix zuqcต้อง
Oix zuqc minghต้องไป
Ongตา; ปู่
Ong guxปู่ย่า
Opvมีเมฆ
Orvเนื้อ
Ozอุ่น
Get it on Google Play