พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

J

เมี่ยนไทย
Jaaixแพง
Jaanเส้นเลือดดำ
Jaangลำคอ
Jaang nqaatvกระหายน้ำ
Jaanghลำไส้
Jaapcปีของเมียน
Jaavปลอมแปลง
Jaav-zeiz auvแฟน
Jaav-zeiz nqoxแฟน
Jaax-zinhค่า, ราคา
Jaeไก่
Jae-gorngxไก่ตัวผู้
Jae-jauxไข่
Jae-nyeizแม่ไก่
Jaecผอม
Jaevถอด
Jangc dornชาย, ผู้ชาย
Jangxจำ; คิดถึง
Janxคน (ไม่ใช่เมี่ยน)
Janx-daicผี, ปีศาจ
Janx-kaeqvคนจีน
Janx-kaeqv waacภาษาจีน
Janx-zaqcโจร
Japvตัด
Jauvถนน, ทาง
Jauxไข่
Jemยั่งยืน
Jiangvกว้างใหญ่
Jiehมะเขือยาวสีม่วง
Jiemทอง
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play