พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

S

เมี่ยนไทย
Saaiv-ziouทราย
Saamzระบาย
Saengการร่วมประเวณี; เซ็กซี่
Saeng-eixธุรกิจ
Saeng-kuvสัตว์
Saengvจังหวัด, มลรัฐ
Sapvตะขาบ
Seixลองดู; ชีวิต
Sekvเงียบ
Sengชื่อกลาง
Siaamเครา, หนวด
Siangตะแกรง; ใหม่
Siang-hnyangxปีใหม่
Siang-laanghเจ้าบ่าว
Siang-mbuangxเจ้าสาว
Sicปัญหา, เรื่อง
Siec7
Sien-ninปีใหม่
Sienxเชื่อ
Siepcเสียบ
Siepvเร็ว
Sieqvหญิง
Sieqv dornผู้หญิง
Sietvคัน
Siexรก
Simเข็ม
Simvย้าย
Sinตัว
Sin jormไข้
Siouเก็บ, เอาไว้
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play