พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

Z

เมี่ยนไทย
Zaahชา
Zaaix bungข้างซ้าย
Zaamvรสจืด
Zaancถูก
Zaangนึ่ง
Zaanghฟืน
Zaangzช้าง
Zaanvแก้ว
Zaeqvหนี้สิน; ติด
Zanc-zancเสมอ
Zaqcตรง; ขโมย
Zauxขา
Zaux mueicข้อเท้า
Zaux nqoส้นเท้า
Zeivกระดาษ
Zeiv-longzกระดาษแข็ง
Zeizใช่
Zeuh uomว่ายน้ำ
Zeuzแซ่จ๋าว
Zianghมีชีวิต
Ziangh hnoiทั้งวัน
Ziangh hocเวลา
Ziangh hornghเชื่อฟัง
Ziangxเสร็จ
Zicจี้
Zienแท้, จริง
Ziepc10
Ziepc Betv18
Ziepc Cietv17
Ziepc Faam13
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play