พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

B

เมี่ยนไทย
Ba'daatcมะระขี้นก
Baatvปากกา, ดินสอ
Baauxร้องเพลง
Baengดึง, ชัก
Baengcความเจ็บป่วย
Baenghแบน
Baengh ornสันติภาพ
Baeqcขาว
Baeqvอา, ลุง, คุณอา, คุณลุง, น้า
Banตัก
Bangvตับอ่อน
Baqvเจาะ
Baqv bungเหนือ
Beivเปรียบ
Benแถบ
Benxเป็น, รวย
Beqvรีบร้อน
Betvฉีก
Betv Baeqv800
Betv hlaaxสิงหาคม
Betv Ziepc80
Beuห่อ
Biaa5
Bianghดอกไม้
Biauvบ้าน
Biauv-hlenบ้านขอบ
Biauv-ziouvเจ้าภาพ, เจ้าบ้าน
Biauxหนี, ลี้
Biei4
Biemvเป่า
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play