พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

U

เมี่ยนไทย
Uixเลี้ยงดู
Uomน้ำ
Uom yiemxน้ำท่วม
uom-mueicน้ำตา
Uom-nzueihน้ำลาย
Uonxขัง
Uovนั้น
Uov ndauที่นั่น, ตรงนั้น
Get it on Google Play