พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

Y

เมี่ยนไทย
Yaacก็
Yaaucดี
Yaauc jiexยอดเยี่ยม, ดีที่สุด
Yanghเดิน
Yangh goxสีส้ม
Yangh jauvเดิน
Yieฉัน, ผม, เรา
Yie hnamv meihฉันรักเธอ
Yie mbuoเรา, พวกเรา
Yie mbuo nyeiของเรา
Yie nyeiของฉัน, ของผม
Yiemอยู่
Yiem longx nyeiฉันสบายดี
Yiem longx nyei fai?คุณเป็นอย่างไร?; สวัสดี, หวัดดี
Yiem longx nyei saah?คุณเป็นอย่างไร? (หมายความว่าคำตอบคือใช่); สวัสดี, หวัดดี
Yiem longx nyei?คุณเป็นอย่างไร?; สวัสดี, หวัดดี
Yiemxล้น
Yiencเปลี่ยน
Yienh Siผักชี
Yietc1
Yietc Baeqv100
Yietc Baeqv Waanc1000000
Yietc Cin1000
Yietc liuzตลอดไป
Yietc liuz maivไม่เคย
Yietc Waanc10000
Yietc Zungvทังมด
Yiezปัสสาวะ
Youhน้ำมัน
Yunghแพะ
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play