พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

T

เมี่ยนไทย
Taih ginxความเคารพ
Taivไทย
Taiv-guoqvประเทศไทย
Tauv qiexหายใจ
Tauxถึง
Teบันได
Te-nanghบันได เลื่อน
Tengxช่วย
Tin-hunghพระเจ้า
Tiuxวิ่ง
Tongvถัง
Topvเสียบ, แทรก, แซม
Torดึง, ชัก
Torngซุป
Torngzไหลเวียน (ห้วย)
Touxกระต่าย
Tovขอ
Tov zuizขอโทษ, ขออภัย
Tuivถุย
Tuixคืน
Tutvถอด
Get it on Google Play