พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

L

เมี่ยนไทย
La'bieivหิน, ผา, ก้อนหิน
La'faapvขยะ
La'faapv tongvถังขยะ
La'guaihตามสบาย
La'hopvสกปรก
La'kuotvหน้าอก
La'kuqvลืม
La'saengx mbungvซี่โครง
Laaicคิดว่า, นึกว่า
Laanghลูกเขย
Laangzหมู่บ้าน
Laanhร้าน
Laatcล้อมรั้ว
Laengzสัญญา
Laengz zinghขอบคุณ
Laengz zingh camvขอบคุณมาก
Laiผัก
Lai-bianghชนิดของผัก
Lai-hnaangxอาหาร
Lai-jaaixชนิดของผัก
Lai-nzeiz dueivฟักแม้ว
Laicแหลม, คม
Lauhนาน
Lauzรัง
Leicกำไร
Leihวรรค, ที่ว่าง
Leiz-baaix Faamวันพุธ
Leiz-baaix Feixวันพฤหัสบดี
Leiz-baaix Hmzวันศุกร์
Leiz-baaix hnoiวันศุกร์
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play