พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

N

เมี่ยนไทย
Naaicคือ, เป็น
Naaivนี่
Naaiv ndauที่นี่, ตรงนี้
Naamh bungใต้
Naangงู
Naauzหนู
Namxนาว
Nanghมีชิวิต
Nanvจับ
Naqvกลืน
Nauvแตก
Nda'maauhเสือ
Ndaangcหน้า, หน้าแรก, ข้างหน้า
Ndaatvปีก
Ndaauvยาว
Ndaixบิน
Ndamcกระทืบ
Ndauพื้น, ดิน
Ndaucวางไข่, ออกไข่
Ndeicนา
Ndiangxต้นไม้
Ndiangx-guaaมะละกอ
Ndieยา; ผ้า
Ndie-biouvยาเม็ด
Ndie-laanhร้านขายยา, เภสัช
Ndie-mievสมุนไพร
Ndie-saiหมอ
Ndiepvหยาด
Ndipcแน่น
Ndiqvเตะ
หน้า 1   ต่อไป
Get it on Google Play