พจนานุกรม

หากต้องการใช้พจนานุกรมโปรดพิมพ์คำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคำทั้งในเมี่ยนหรือภาษาไทย มันจะค้นหาทั้งเมี่ยนและภาษาไทย

เรียกดูพจนานุกรม

B

เมี่ยนไทย
Bienhแซ่พ่าน; จาน
Biepvฝัง
Bieqcเข้า
Bieqc hnyouvเข้าใจ
Bingxซ่อน, แอบ
Biomปลิง
Biornghหน้าผาก
Biouvผลไม้
Biouv-Gomhมะเขือเทศ
Biuโดด
Borngxพัด
Borngx yiemcหน้าต่าง
Bouhยก
Bouvขวาน
Buanghเจอ
Buangvเต็ม
Buangv hnyouvสะใจ, พอใจ
Buatcเห็น
Bueixนอน, หลับ, นอนหลับ
Buixถือบนไหล่
Bunให้
Bungzแซ่ฟุง, ให้
Bungz nqoiเปิดกว้าง
Bunhอ่าง
Buo3
Buocกก
Buoncพัด
Buonvยิง
Buonv orvล่าสัตว์
Buoqcกก
ก่อนหน้า   หน้า 2   ต่อไป
Get it on Google Play